Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Lãi suất cho vay tái canh cà phê thấp hơn thông thường 2,5%

Đến 30/9/2013 Agribank đã giải ngân được số tiền 270,6 tỷ đồng.

Theo văn bản ngày 15/10/2013 của Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), lãi suất cho vay chương trình tín dụng tái canh cây cà phê khu vực Tây Nguyên thấp hơn 2-2,5%/năm so với lãi suất cho vay trung, dài hạn thông thường
Thực hiện chủ trương chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về phát triển kinh tế xã hội khu vực Tây Nguyên, Tổng Giám đốc Agribank đã chỉ đạo Agribank chi nhánh Lâm Đồng, Đăk Lăk, Buôn Hồ, Đăk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Dâu Tằm Tơ chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp và ban ngành địa phương để triển khai thực hiện tốt chương trình tín dụng ưu đãi tái canh cây cà phê già cỗi trên địa bàn các tỉnh khu vực Tây Nguyên.
Agribank cũng yêu cầu các chi nhánh, đáp ứng nhu cầu vốn hợp lý cho hộ sản xuất và các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn đầu tư, chăm sóc, tái canh cây cà phê có đủ điều kiện vay vốn theo quy định hiện hành của NHNN và Agribank về quy chế cho vay đối với khách hàng và Nghị định 41 của Chính phủ.
Ngoài ra, nội dung của văn bản cũng nêu rõ, thời hạn vay vốn, phù hợp với nhu cầu và khả năng trả nợ của khách hàng nhưng tối đa không quá 07 năm (84 tháng).
Được biết, sau khi ký Biên bản ghi nhớ với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vào ngày 12/04/2013 về việc tài trợ vốn đầu tư tái canh diện tích cà phê già cỗi, Agribank đã chỉ đạo các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng thực hiện cho vay tái canh cà phê. Nhờ đó, đến 30/9/2013 Agribank đã giải ngân được số tiền 270,6 tỷ đồng./.

Related Post

Lãi suất cho vay tái canh cà phê thấp hơn thông thường 2,5%
4/ 5
Oleh