Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

Cariboo Café

Cà phê Việt Nam Thượng hạng
Đánh giá:

  • Cà phê ngon, nguyên chất.
  • Chất lượng phục vụ tốt.

Giá bán:

  • Cạnh tranh


Liên hệ:

Email: customercare@cariboocafe.com
Web: www.cariboocafe.com

Related Post

Cariboo Café
4/ 5
Oleh